Danska B2C-leads

Att generera danska B2C-leads via giveaways och tävlingar kan lätt bli sura snabbt. Det kräver en stor förståelse för hur man lever upp till de lokala bestämmelser och riktlinjer som fastställts av det danska Forbrugerombudsmand. Det krävs också en teknisk kapacitet för att kunna säkra, bevisa och dokumentera det givna marknadsföringsmedgivandet.

Som varumärkesrepresentant är det viktigt att du har alla förutsättningar innan du försöker arrangera en egen giveaway.

Som tur är kan du alltid vända dig till oss. Vi kan garantera att din giveaway kommer att leva upp till standarderna och vi hjälper dig att skapa landningssidor för din giveaway som uppfyller kraven och lever upp till alla standarder.

Som kund behöver du bara tala om för oss vilken typ av giveaway eller tävling du vill anordna och i vilket syfte. Vi bygger sedan upp kampanjen och vägleder dig i marknadsföringsstrategin. Vi kan också hjälpa dig att marknadsföra den via våra nätverk, programplatser, konton i sociala medier och e-postlistor.

Naturligtvis gör vi detta på ett prestationsbaserat pris som alltid. Du betalar bara för resultatet och du kommer förmodligen att spara massor av pengar på de dyra verktygen som du skulle behöva för att anordna en tävling i processen.